Ние сме затворени
Имате въпрос?

Are you interested in one of these vehicles?

Свържете се с нас 0413 75 42 65


Регистриране на автомобили

BAS Vans има одобрение от RDW (холандската агенция за лицензиране на превозни средства)  и има правото да регистрира автомобили от името на своите клиенти.

Имате ли одобрение от RDW за извършването на това?

Да. BAS Vans ще ви изпрати временен номер на документ. Този номер на документ ще ви позволи да добавите автомобила към автомобилни си парк.

Вие купувате автомобил като бизнес?

За да регистрираме автомобил на ваше име, ще са ни необходими следните документи:

*Ако бизнесът е (част) от холдинг и директорът на компанията не е посочен в документация на търговската камара? Това означава, че ще ни е необходима документация също и за холдинга.

  • Извлечение от търговската камара (издадено преди макс. 1 година)
  • Копие от шофьорска книжка/лична карта, паспорт на упълномощения представител на лицето, което е посочено в извлечението от търговската камара.

Вие сте купувач физическо лице?

BAS Vans се нуждае от следните документи, за да регистрира автомобил на ваше име:

*Еднолични търговци могат да регистрират автомобила единствено на свое (лично) име. Моля, обърнете се към данъчните власти, за да получите информация за използването на автомобила за бизнес цели.

  • Копиране на шофьорската книжка/личната карта/паспорта на купувача


Related topics

 

Имате въпрос?

Чувствайте се свободни да се свържете с някой от нашите служители, те са винаги готови да Ви помогнем!

Затвори Затвори Затвори
Bea coreris inulliq uistiis endit accus que nis aliquatium fuga. Onsenihiciur mi, corehenimi, nus, sumet fugiantiusa derspis andellu ptaerun tempor molenim aioreriam nisquunda ne ped ut ut as corio. Arum iunda consectio ent as