Ние сме затворени
Имате въпрос?

Are you interested in one of these vehicles?

Свържете се с нас Telephone icon 0413 75 42 65


Политика за защита на личните данни

Въвеждане на защита на личните данни

Мисията на BAS Holding е да осигури на транспортния сектор централизирано звено за контакт за транспортните средства и свързаните с тях услуги. Концепцията „Global Truck“ обхваща покупко-продажбата на нови и употребявани транспортни средства за автомобилен превоз, лизингови решения и финансови услуги, а също и следпродажбено обслужване в най-широк смисъл и по най-добрия възможен начин.

В стремежа ни да бъдем максимално полезни на хилядите наши клиенти се налага да събираме определени данни. Защитата на Вашите лични данни е наш основен приоритет, като едновременно с това управляваме Вашите данни и винаги Ви предоставяме интересна за Вас информация относно нашите продукти и услуги. Вярваме в силата на интернет и електронната търговия и полагаме усилия да запазим интернет ценен за всички потребители. Затова се придържаме към следните принципи за обезпечаване неприкосновеността на Вашите лични данни:

  • Контрол: предоставяме Ви разумен избор във връзка със съхраняваните от нас данни и винаги ще Ви подкрепим при промяна на предпочитанията Ви;
  • При поискване: ще Ви предоставим съхраняваните от нас Ваши лични данни в срок от два работни дни;
  • Безопасност: ще защитим Вашите лични данни;
  • Смислена информация: ще използваме личните Ви данни, за да ограничим до минимум количеството ненужна информация, която достига до Вас.

Настоящата декларация изразява политиката за защита на личните данни на BAS Holding и разяснява начина, по който ние обработваме информацията. Това е валидно за всякаква лична информация, която Вие ни предоставяте, както и всякакви лични данни, които събираме от други източници.

Отговорност

Навсякъде, където в настоящата декларация се споменава дружество с ограничена отговорност "BAS Holding", следва да се разбира BAS Holding B.V., включително свързаните с него фирми и дъщерни предприятия (отбелязани също като “BAS”, "ние" или "нас"). Пълният списък на всички дружества, които представляват част от BAS Holding, може да бъде намерен на http://basholding.com/en/about-bas-holding.html. Звеното на BAS, което отговаря за управлението на Вашите лични данни (както и отговорниците по обработката съгласно законодателството във връзка със защитата на личните данни), е онази част от BAS Holding, която на първо място събира информация от или за Вас.

Общият регламент относно защитата на данните цели да създаде условия за това, дружествата да боравят по по-прозрачен, по-сигурен и по-целесъобразен начин с лични данни при наложени съответни ограничения. Ето защо политиката за защита на личните данни е прекрасна възможност да Ви запознаем с начина ни на работа с лични данни, както и да упоменем правата Ви във връзка с обработката на Вашите лични данни.

Цел и законова основа

BAS обработва лични данни по начин, който гарантира високо ниво на защита. Всяка обработка на данни се извършва с определена цел и при съобразяване със законовата основа. Тъй като полагаме усилия за това, Вашите лични данни при нас да бъдат на сигурно място, ние съхраняваме единствено информация, която може да подобри опита Ви с BAS. По този начин желаем да Ви предоставим възможността да се възползвате оптимално от нашите продукти и услуги. В повечето случаи обработката на данни ще се основава на следните законови принципи:

  • Обработката е необходима за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или с цел предприемане на действия (по Ваше искане) за сключване на договор (например когато желаете да получите от нас оферта за придобиване на товарен автомобил);
  • Налага се да извършим обработката с цел изпълнение на съответните законови изисквания (например когато дадена информация относно нашите клиенти следва да бъде събрана за финансови или административни цели) или
  • Обработката съответства на нашия оправдан търговски интерес, при условията на съобразяване с Вашите интереси и фундаментални права (например когато използваме лични данни, предоставени от наши клиенти с цел извършване на услуги и тази обработка не е необходима във връзка с договор, по който Вие сте страна).

Срок на съхранение

Срокът на съхранение на личните Ви данни зависи от целта, за която същите са били събрани, както и от вида на информацията. Ще запазим личните Ви данни през периода, който е необходим за постигане на целите, освен ако законът не позволява по-продължително съхранение. Например финансовите данни трябва да се съхраняват 7 години.

Защита на данните

Предприемаме подходящи мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп и нежелани промени на Вашите лични данни. По този начин осигуряваме достъп до данните само на съответните лица, защита на този достъп и прилагането на мерки за обезопасяването им. Наред с това всички наши сътрудници са преминали обучение за безопасно и дискретно боравене с Вашите лични данни.

Нашите уебсайтове

При нас се извършва автоматично събиране на определени видове информация при всяко Ваше посещение на нашите уебсайтове. Автоматизираните технологии могат да съдържат използването на сървърни логове за уебсайтове, за да броят посещенията и да определят страната на произход и вида на използваното електронно устройство. Допълнителна информация за използваните от нас „бисквитки“ ще откриете в нашата Декларация за използване на бисквитки.

Други уебсайтове

Политиката за защита на личните данни не се прилага за други уебсайтове, които са свързани посредством линкове с нашата електронна страница. Не можем да гарантираме, че тези сайтове боравят по надежден и безопасен начин с Вашите лични данни. Препоръчваме Ви винаги да прочитате политиката за защита на личните данни на съответния сайт, за да установите начина, по който там боравят с Вашите лични данни.

Публично предоставяне на лични данни

В рамките на BAS Holding

Можем да споделяме личните Ви данни с други звена в рамките на BAS, за да сме Ви полезни и да Ви осигурим най-доброто взаимодействие с BAS.
Ние не отдаваме под наем и не продаваме никаква лична информация относно нашите онлайн посетители, както и не споделяме такава информация по никакъв начин с несвързани с нас дружества за техни собствени маркетингови цели. Не предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен при посочените по-долу обстоятелства.

Компетентни доставчици на услуги

Можем да предоставим Вашите лични данни на доставчици на услуги, които сме ангажирали (като заети с обработката лица), за да извършват услуги от наше име. Тези доставчици са задължени по силата на договор да използват информацията или да я споделят публично само когато е необходимо с цел предоставяне на услуги от наше име или спазване на законови задължения.

Изменение на настоящата политика за защита на личните данни

Имаме право периодично да изменяме представената политика за защита на личите данни. Съответните изменения ще бъдат публикувани на нашия уебсайт. Никога няма да използваме Вашите лични данни без Ваше позволение за цели, различни от посочените.

Вашите права по отношение на защитата на личните данни

Имате определени права, когато става дума за защита на личните данни. Преди всичко сте в правото си да изискате достъп до Вашите лични данни. Също така имате право да поискате от BAS да коригира личните Ви данни или да ги изтрие, както и да ограничи обработката им. Можете също така да подадете възражение срещу обработката им от BAS или да помолите за тяхната преносимост. Обръщаме Ви обаче внимание на факта, че не винаги BAS има задължението да удовлетворява молби за изтриване, ограничаване, възражения или позовавания на правото на преносимост на данните. Законовите задължения на BAS и изключването на подобни права ще бъдат преценявани за всеки случай поотделно. Ако желаете да упражните (едно от) горепосочените права, моля, свържете се със служителя, отговарящ за защитата на личните данни.

Имейл адрес на служителя, отговарящ за защитата на личните данни (за Нидерландия): privacy@basholding.com
Имейл адрес на служителя, отговарящ за защитата на личните данни (за Германия): datenschutz@bts-daf.de

Политиката за защита на личните данни последно е актуализирана на 23 май 2018 г.